DISCLAIMER & PRIVACYBELEID


Site gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze site geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Als u daar niet mee akkoord gaat, gelieve dan af te zien van het gebruik van deze site. Deze site wordt gepubliceerd en beheerd door LABIS Import & Export, Gullegemsesteenweg 203, 8501 Bissegem-Kortrijk (Belgium) BTW : 0861.912.207 - Tel.: +32(0)56.40.42.49

De Webshop

De algemene verkoopsvoorwaarden van LABIS Import & Export zijn van toepassing.
Alle prijzen in de shop zijn aangegeven exclusief 21% B.T.W.
Alle prijzen gelden als stukprijs tenzij anders meegedeeld in de detailfiche.

Bestellen

Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten. Elke klant krijgt bij registratie een persoonlijke identificatiecode en wachtwoord naar eigen keuze.
Wanneer u een bestelling via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoopovereenkomst gesloten tussen LABIS Import & Export en de klant.

De klant kan de bestelling kosteloos wijzigen en/of annuleren tot deze op 'definitief' wordt gezet . Alle documenten zoals bestelorders, facturen enz kunnen geraandpleegd worden onder 'Mijn account'.
LABIS Import & Export BVBA behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.

Verantwoordelijkheid

De website van LABIS Import & Export is uitsluitend informatief. LABIS Import & Export besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. 
LABIS Import & Export  behoudt zich het recht voor om van de website ten aller tijde de informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder voorafgaande verwittiging. LABIS Import & Export kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze site. LABIS Import & Export wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geïmporteerd bij het downloaden of bij het gebruik van deze site.

Intellectuele eigendom

De informatie en de inhoud op deze website is volledig beschermd via het auteursrecht en ander intellectueel eigendomsrecht. Publicatie, reproductie, verspreiding en elk gebruik voor commerciële of openbare doeleinden, op welke wijze ook, van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal, van welke aard dan ook, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van LABIS Import & Export. De informatie of de inhoud van deze site kan voor persoonlijk gebruik worden gedownload overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Bescherming van de persoonsgegevens

De ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van LABIS Import & Export en dienen enkel om gevolg te geven aan aanvragen en gebruikers verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december van 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kan u contact opnemen met de firma LABIS Import & Export. Op deze site gebruikt LABIS Import & Export cookies; dit  zijn kleine bestanden die verstuurd worden door de internetserver en die zich op de vaste schijf van uw computer installeren. Een cookie wordt gebruikt om de website in de taal van de gebruiker weer te geven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de site vallen onder het Belgisch recht. Elk geding zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde handelsrechtbank van Kortrijk. 

Het ODR platform (Online Dispute Resolution)

http://ec.europa.eu/odr/

De Consumentenombudsdienst

http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Laden
Laden